Invasiv främmande art

Invasiva främmande arter är hot mot biologisk mångfald och kan vara skadliga för människor eller djurs hälsa. Här kan du läsa information om olika invasiva främmande växter som du kan stöta på i din trädgård eller utemiljö.