Trädgårdsprojektering

I kategorin trädgårdsprojektering läser du om olika typer av handlingar. Här går det att få information kring olika tjänster du kan ha nytta av för att förverkliga dina trädgårdsdrömmar. Begrepp som funktionell trädgårdsdesign får en förklaring. Vidare ges det exempel på syftet för olika ritningshandlingar och vad de har för värde för dig som kund.

Det går att beställa olika typer av ritningar utifrån vad du har för behov. Om du ska utföra arbetet själv eller om du vill anlita anläggare. Trädgårdsprojektering innebär att du som kund beställer det du har behov och önskemål av. Belysningsplan kan vara till hjälp om du vill belysa en trädgård och behöver anlita en elektriker.

Utöver ritningar går det att få hjälp med andra typer av handlingar som skötselplaner, växtförslag eller enkla skisser för att visualisera.

Det går också att beställa 3D visualiseringar där växter och träd kan visas i den storlek de får efter tillväxt för att förstår skuggor och växternas volym i utemiljön.