Narcisser

Växtval med olika blommande lökar

Växtval av blommande vårlökar

När man anlägger och planterar i en trädgård är det lätt att man glömmer bort blommande vårlökar. Detta beror på att lökarna finns bara att köpa under hösten. Det är nu de ska planteras för att blomma nästa vår. Mot den bakgrunden är det viktigt att ändå ta med blommande vårlökar i sitt växtval och säkerställa att de planteras när det är rätt tid.

Narcissus 'Sunlight Sensation' triandus-gruppen påsklilja

Trädgårdsplanering med våren i sikte

Vid trädgårdsplanering bör man planera för alla årstider. Det är lätt att förlora sig i vackra växter som är som vackrast i den årstid man är i just nu. Med andra ord är det lättare att ta hänsyn till höstblommande buskar och blommor när man designar sin trädgård nu på höstkanten. Vårblommande växter och lökar förbises lätt. Så här kommer inspiration kring narcisssläktet för att få en härligt blommande rabatt nästa vår!