Vad vill du ha hjälp med?

Inledande rådgivning

Två timmars rådgivning och förslag på hur du kan komma vidare med dina förutsättningar. 2.500:- inkluderar 1 timmas resväg t/r resersättning utöver detta 400:-/ tim. Du får en skiss, idéförslag på växter och offert på vad vi kan ta fram för detaljerade handlingar.

Välj vad du vill ha hjälp med

Beroende på hur stor del av en tomt som ska planeras eller designas och hur vad det finns för underlag att utgå ifrån lämnas en offert. Se nedan för beskrivning av olika typer av tjänster vi kan hjälpa till med. Pris kan variera allt mellan 7.000-30.000:- helt beroende på typ av projekt, förutsättningar och underlag. 

Möblera dina rum

Vi kan även hjälpa till med att ta in offerter, köpa och sälja växtmaterial. Priser varierar utifrån hur mycket och vilken typ av växtmaterial som efterfrågas. 

Inledande rådgivning

Vi träffas för att titta på utgångsläge, prata om vad du vill ha hjälp med, vilka önskemål som finns. Vad det finns för underlag i form av ritningar som kan användas. Det tar normalt två timmar och ibland kan det räcka för att man själv ska kunna arbeta vidare.

Illustrationsplan

En skalenlig ritning sedd ovanifrån, där växtmaterialet är utmärkt och de olika delarna förklaras. 

Planritning

Är en skalenlig detaljritning för hur, var och hur mycket som ska planteras. Allt är noga inmarkerat med koder enligt en tillhörande växtlista med förklaringar och ytornas placering och mängder kan utläsas

Belysningsplan

Här ges hjälp kring belysning av utemiljön. Det är mörkt stora delar av året och med hjälp av belysning kan gångstråk och trädgårdar göras tryggare, locka till utomhusvistelse och inte minst ge nödvändigt allmänljus. Beroende på krav och önskemål kan hjälp ges med vilken typ av belysning som krävs och förslag på armaturer. 

3D Vyer

Här visualiseras växtmaterialet i storlek efter ett antal år och visar hur det blir på tomten. Skuggstudier kan göras för olika tider på dygnet eller året. Träd och buskar är ofta små vid inköp och det kan vara svårt att föreställa sig hur det blir efter ett antal år. 3D vyerna hjälper till för att säkerställa att växterna hamnar på rätt ställe. 

Växtlista

Växtlistan kopplas till övriga ritningar och är en detaljerad lista över växterna namn, lämplig växtkvalitet för inköp och lite grundläggande fakta kring växten. Hur hög den blir, vad den kräver för att trivas, när den blommar och övrigt som kan vara bra att känna till. Växtlistan kan användas som underlag för att ta in offert på växterna som ska planteras. Green Spaces kan även ta in pris på och köpa de växter du vill ha via grossister och säkerställa rätt arter, kvaliteter och storlekar. 

Andra typer av underlag

Utöver ovanstående kan vi hjälpa till med att ta fram belysningplaner och föreslå armaturer. Vi kan även ta fram skötselplaner. Skötselplaner är underlag för skötselentreprenader och kan vara värdefullt för bostadsrättsföreningar eller liknande där man vill få en utomstående entreprenör att sköta och förvalta trädgården eller grönytorna.