Vad vill du ha hjälp med?

Rosenknopp i frost Med rätt planering och växter finns det något vackert att titta på året runt i din trädgård.

Inledande rådgivning

Två timmars rådgivning och förslag på hur du kan komma vidare med dina förutsättningar. 2.900:- inkluderar 1 timmas resväg t/r, resersättning utöver detta 400:-/ tim. Du får en skiss, idéförslag på växter och offert på vad vi kan ta fram för detaljerade handlingar.

Trädgårdsritning med 3D vyer Ger en känsla för hur trädgården kommer se ut när växterna växt till sig ett antal år.

Välj vad du vill ha hjälp med

Beroende på hur stor del av en tomt som ska planeras eller designas och hur vad det finns för underlag att utgå ifrån lämnas en offert. Se nedan för beskrivning av olika typer av tjänster vi kan hjälpa till med. Pris kan variera allt mellan 7.000-30.000:- helt beroende på typ av projekt, förutsättningar och underlag. 

Rönnbär Sorbus ulleungensis 'Dodong'

Möblera dina rum

Vi kan även hjälpa till med att ta in offerter, köpa och sälja växtmaterial. Priser varierar utifrån hur mycket och vilken typ av växtmaterial som efterfrågas. 

Trädgårdsskiss Skiss för att illustrera hur en trädgård kan planeras.

Inledande rådgivning

Vi träffas för att titta på utgångsläge, prata om vad du vill ha hjälp med, vilka önskemål som finns. Vad det finns för underlag i form av ritningar som kan användas. Det tar normalt två timmar och ibland kan det räcka för att man själv ska kunna arbeta vidare.Det går alldeles utmärkt att bara köpa rådgivning för dig som vill. Läs mer om trädgårdsrådgivning här

Illustrationsplan Ger på ett översiktligt och inspirerande vis en bild över hur en trädgård kan planeras och anläggas.

Illustrationsplan

En skalenlig ritning sedd ovanifrån, där man får en känsla för hur trädgården i sin helhet kan planeras. Illustrationsplan visar på ett tydligt och inspirerat sätt hur olika funktioner i trädgården planeras. Växtmaterialet är utmärkt och trädgårdens olika funktioner eller rum förklaras. Vill du läsa mer om vad en illustrationsplan är klicka här.

Planritning Är en detaljerad instruktion för hur en trädgård ska anläggas.

Planritning

Är en skalenlig detaljritning för hur, var och hur mycket som ska planteras. Allt är noga inmarkerat med koder enligt en tillhörande växtlista med förklaringar och ytornas placering och mängder kan utläsas. Planritningen är underlag för att beställa rätt storlekar och mängder av växterna och instruktion för den som ska anlägga trädgården. Vill du läsa mer om plan- och markritning så klicka här

Fasadbelysning Med rätt typ av belysning blir trädgården både inbjudande och trygg även den mörka årstiden.

Belysningsplan

Här ges hjälp kring belysning av utemiljön. Det är mörkt stora delar av året och med hjälp av belysning kan gångstråk och trädgårdar göras tryggare, locka till utomhusvistelse och inte minst ge nödvändigt allmänljus. Beroende på krav och önskemål kan hjälp ges med vilken typ av belysning som krävs och förslag på armaturer. Läs gärna det här inlägget som handlar om utomhusbelysning. Det finns olika faktorer att ta hänsyn till vid ljussättning som till exempel kontrast och bländning - det kan du läsa om här. Vill du veta mer om belysningplan kan du läsa här.

3D vyer av trädgårdsanläggning Visualiserar hur växtmaterial, som oftast är litet när det planteras, växer på sikt.

3D Vyer

Här visualiseras växtmaterialet i storlek efter ett antal år och visar hur det blir på tomten. Skuggstudier kan göras för olika tider på dygnet eller året. Träd och buskar är ofta små vid inköp och det kan vara svårt att föreställa sig hur det blir efter ett antal år. 3D vyerna hjälper till för att säkerställa att växterna hamnar på rätt ställe. 

Växtlista Underlag för inköp, rätt kvaliteter, rätt antal och information kring de olika växterna.

Växtlista

Växtlistan kopplas till övriga ritningar och är en detaljerad lista över växterna namn, lämplig växtkvalitet för inköp och lite grundläggande fakta kring växten. Hur hög den blir, vad den kräver för att trivas, när den blommar och övrigt som kan vara bra att känna till. Växtlistan kan användas som underlag för att ta in offert på växterna som ska planteras. Vill du läsa mer om växtlista så klicka här.

Green Spaces kan även ta in pris på och köpa de växter du vill ha via grossister och säkerställa rätt arter, kvaliteter och storlekar. 

Skötselplan Ger instruktion kring hur en trädgård eller annan grönyta ska skötas och förväntas se ut.

Andra typer av underlag

Utöver ovanstående kan vi hjälpa till med att ta fram  skötselplaner. Skötselplaner är underlag för skötselentreprenader och kan vara värdefullt för bostadsrättsföreningar eller liknande där man vill få en utomstående entreprenör att sköta och förvalta trädgården eller grönytorna. 


Även som privatperson kan man få en skötselplan med kalenderöversikt när man tex bör gödsla, beskära eller täcka växterna man planterat. Det finns också korta instruktioner för vad man bör tänka på vid plantering och övervintring av växter. Skötselplanen underlättar såklart om man ska göra jobbet själv men även om man vill ha en anläggare att göra jobbet för att veta hur man vill att jobbet ska göras.