Pimpstensinblandning i jord

Jordförbättring för växtbäddens förutsättningar

Jordförbättring för att påverka en växtbädds förmåga att erbjuda rätt förutsättningar för det du vill odla. Påverka struktur och balans.