Vad har du för nytta av en planteringsplan eller markplan?

Syftet med en planteringsplan är att ge detaljerad information till den som ska anlägga en trädgård eller utemiljö. Den är skalenlig och oftast svartvitt. Planritning eller planteringsplan görs i skala och visar vart olika växter eller hårda material ska planteras och anläggas. I ritningen kan man se olika symboler för olika typer av växter. 

Det finns förklaringar för att man ska kunna se vad på ritningen som är befintliga träd, buskar eller barrväxter eller nya. För nya växter som ska planteras finns noteringar kring vilken sort som ska planteras var och hur stora ytor. Det anges också hur många växter per yta antingen direkt på ritningen eller i en tillhörande växtlista.

Planting plan promenadenpng

Antalet växter per yta beror på vilken inköpskvalitet som är planerad för respektive växt. Ibland kan samma växt förekomma i olika storlekar i samma anläggning – då ska planteringsplanen visa vart man ska plantera vilken storlek av växten.


Planting plan svinsaPNG

Planteringsplanen kan för att vara mer tydlig delas upp på flera olika ritningar, där olika områden visas på olika handlingar. Då kan det vara olika skalor på de olika handlingarna.


planting planJPG

Planritningen kan också ge detaljerad information kring hårdgjorda ytor i en anläggning som plattläggning, asfaltering eller trädäck. Är det mycket ytor som inte är växter som ska anläggas kan det i stället läggas på en helt egen plan som då kallas markplan.


Ground plan promenadenpng

Till planteringsplanen finns det en växtförteckning. Den är till hjälp för att dels se alla växter som ska hanteras både befintliga och växter som ska köpas in dels för att ge information kring vart på ritningen – vilka områden de ska planteras på. Växtlistan är också ett viktigt verktyg vid inköp och underlag för att begära in offert. Vilka växter som valts beror dels på vad kunden efterfrågar men viktigt är också att ta hänsyn till förutsättningar på platsen som till exempel vad det finns för typ av jord. Vill du veta mer om jord kan du läsa här.

Växtlistan ger också en kort beskrivning av växten, kring härdighet, planteringskrav, blomningstid mm.

VxtlistaIJPG

För att underlätta koppling mellan planteringsplan och växtlistan kan de förstärkas med färgkoder.

1137 planting planPNG
Growth list 1137PNG

Precis som det finns en växtförteckning för att detaljerat beskriva vilka olika växter, sorter, antal och inköpskvaliteter finns det en materialförteckning för de ”hårda” materialen i anläggningen. Materiallista kan till exempel beskriva vilka plattor, vilka dimensioner på grus eller vilka armaturer som ska användas vart.

materiallistaPNG

Planritning och markplan med växt- respektive materiallista är det du ska beställa om du vill ha tydliga och detaljerade handlingar för hur det ska anläggas.