Utomhusbelysning - tips kring spridningsvinkelns betydelse

Ibland kan det vara en gångväg som behöver synas eller så kan det vara ett träd som man vill se inifrån när man tittar ut genom ett fönster.

Ett vanligt misstag när man väljer utomhusbelysning är att välja en öppen armatur som ”lyser åt alla håll” för att man tänker att det ger maximalt med ljus. Nackdelen är att med en så vid spridningsvinkel går en stor del av ljuset förlorat ut i tomma intet till ingen nytta. Man kan kalla det för en ljusförlust. Med den här typen av armatur kan så mycket som 70% av ljuset försvinna till ingen nytta. Det blir en form av ljusförorening.


mini_IMG_20211126_083308JPG

mini_IMG_20211129_174323JPG

Ett tips är att anpassa armaturens spridningsvinkel utifrån vad man vill se eller vad som ska belysas.

Om du till exempel vill se ett träd som en tall är det kanske främst tallens stam du vill se – kronan är oftast så högt upp att det är stammen som är prioriterad. Då är det viktigt att ta en armatur med starkt ljussken – som orkar lysa upp längs hela trädets stam och också har en förhållande smal spridningsvinkel för att ljuset ska koncentreras upp längs stammen.mini_IMG_20211126_083329JPG


mini_IMG_20211122_174643JPG

Om du i stället har ett träd som har en vid krona och du vill ana och se hela kronans omfång är det i stället bra att välja en armatur som har en vid spridningsvinkel. Det kanske till och med kan vara idé att prova en skyltbelysning. Skyltbelysningar är oftast utformade för att lysa upp bredare områden. Här är exempel på en stor skogslönn som har en vacker bred krona i toppen.

mini_IMG_20211126_083431JPG
mini_IMG_20211129_174835JPG

När armaturer ska användas på en fasad kan man fundera lite på om syftet med ljuset är att se själva huset eller kanske en gång som går längs huset? I nedan exempel finns det dels en gång som leder till ett uterum som ska vara väl synlig. Samtidigt står det ett bord precis bredvid som man både vill se och kan använda som ett stilleben genom att variera krukor eller prydnader på bordet. Då kan man välja armaturer som dels har en bred spridningsvinkel för att fördela ljuset längs fasaden och lysa upp gången samtidigt som man kompletterar med en spot som har en smalare spridningsvinkel och som fokuserar på bordet.

mini_IMG_20211126_083354 2JPG


mini_IMG_20211122_180408JPG

Hoppas dessa olika exempel gav hjälp i att förstå vikten av att anpassa spridningsvinkel i sin trädgårdsbelysning utifrån vad det är man vill belysa. Tycker du ändå att det är svårt så hjälper vi såklart gärna till med belysningsplan och val av utomhusbelysning. Kontaktuppgifter finns på hemsidan – välkommen att höra av dig.