Utomhusbelysning – tips kring att arbeta med kontraster

Ett tips att ta hänsyn till när man ska ljussätta är att ta hänsyn till samspelet mellan ljus och mörker för att få ett bra resultat. Ögat arbetar för att vänja sig mellan ljus och mörker. Ögat anpassar sig snabbt till ljusa förhållanden medan det tar tid att vänja sig vid mörker. Genom att undvika för starka ljuspunkter kan man underlätta för ögat och undvika ”blindhet” – eller egentligen bländning – som blir resultatet när ögat har dragits till en stark ljuspunkt och sedan ska anpassa sig till mörker.

Det betyder att ju mörkare omgivning du har desto viktigare är det att ha bländningsfria armaturer. Ju fler ljuspunkter som finns runt omkring desto mindre risk är det för ögat att behöva anpassa sig till mörkare partier. Så om du har en miljö i en stads- eller gatumiljö som ska ljussättas, där det finns gott om ljuskällor är det mer förlåtande att ha armaturer som ger en stark ljuskälla. En öppen armatur där man ser ljuskällan. Med flera ljuskällor ökar också den totala ljusmängden och det man behöver se blir per automatik upplyst, ofta från flera håll som medvetet eller omedvetet samverkar.

Har du i stället en tomt som befinner sig i en mörkare omgivning där det inte finns så mycket ljuskällor blir det viktigare att arbeta med bländningsfria armaturer. För ögat blir det lättare om ljuset faller på det som ska synas och att blicken dras dit - snarare än att blicken dras till ljuskällan likt en vilsen nattfjäril. För vare sig vi tänker på det eller inte så drar sig blicken till det ljusare. Om ögat först fastnar i armaturens sken och sedan ska vänja sig till mörkret för att ”hitta” gången eller trappan blir det så mycket svårare.

Lättast att relatera till det här lite överdrivet kan man tänka sig en idrottsanläggning – fotbollsplan eller som här en skatepark.mini_IMG_20211101_195236JPG

Armaturerna ger ett starkt ljus för att få en bra ljusbild av det man behöver se – ramperna. Eftersom de ger ett starkt sken är det viktigt att de sitter högt upp. Genom att de sitter högt upp dras inte blicken till armaturen. Blicken dras i stället till det som blir upplyst - det man behöver se.

Jämför med armaturer som inte är bländningsfri och dessutom har ett starkt sken. De sitter inte särskilt högt utan ögat dras lätt in i ljuset när man närmar sig – vilket betyder att ögat sedan - när man ska titta på gatan eller gången får vänja sig vid mörkare förhållanden. Just här fungerar det ändå OK eftersom det finns så många andra ljuskällor runt omkring som dels hjälper till att lysa upp området och även underlättar för ögat som inte behöver växla mellan riktigt starkt ljus och helt mörk omgivning. Men försök föreställ dig att det varit helt nedsläckt i alla fönster och hur det hade påverkat ögats möjlighet att anpassa sig.


mini_IMG_20211101_183042 2JPG

mini_IMG_20211101_183012JPG

Här är en helt annan typ av armatur – man ser inte lampan eller ljuskällan alls – blicken dras i stället till det som blir upplyst – gången där du ser, både vart du ska gå och kan känna dig trygg i att det inte finns några hinder i vägen som du kan gå in i eller snubbla över.

mini_IMG_20211101_194209JPG

mini_IMG_20211101_194217JPG

Här är ett annat exempel från en hemträdgård som ligger utanför stadbelysningar. Om man bara väljer en stark öppen armatur, för att få så mycket ljus som möjligt och kanske en tidsenlig lykta är det lätt att bli bländad av den öppna armaturen och den tidstypiska lyktan ger inte tillräckligt med ljus för att man ska se hela vägen och vart man ska gå – vart vägen finns.

 


mini_IMG_20211122_175126JPG

Om man i stället för den starka öppna armaturen väljer en mindre pollare som riktas mot vägen där man ska gå och kompletterar med att lysa upp träd som finns runt omkring suddar man ut den starka kontrasten mellan starkt ljus och kompakt mörker. För ögat blir det en mindre övergång mellan ljus och mörker och det blir lättare att både få en överblick och se dessutom se vägen.


mini_IMG_20211122_175043JPG


mini_IMG_20211126_081753JPG

Hoppas de här gav en förståelse för att det är lika viktigt att ta hänsyn till mörkret som det är att välja rätt nivå på ljuset för att få en bra belysning. Hur kontrasten påverkar hur ljuset upplevs. Hur du kan tänka vid val av armaturer för att få så liten kontrast som möjligt.

Andra faktorer som spelar in vid ljussättning är spridningsvinkel, färgtemperatur, ljusstyrka och färgåtergivning – men det tar vi i ett annat inlägg. 

Vill du inte göra detta själv så kontaktar du såklart Green Spaces