Syftet med en illustrationsplan är att ge en inspirerande helhetsbild av hur en trädgård eller utemiljö kan planeras. Ritningen presenteras skalenligt i 2D och olika funktioner och delar i trädgården förklaras i kort text.

Läs mer