Återgå till blogg
Vad har du för nytta av en planteringsplan eller markplan?

Planteringsplan ger tydliga och detaljerade instruktioner kring vad som ska planteras var. Den är underlag för att få offert på att anlägga utemiljön. Till planen finns en växtlista som kortfattat beskriver växten med korrekt namn och inköpskvalitet.

Läs mer