Vad är jord? Och vad har jorden för betydelse i din trädgård? Vad har jorden med trädgårdsplanering att göra? Läs här för att förstå grunderna med jord.

Läs mer