Illustrationsplanen - en teckning av vad man vill göra i sin trädgård

Illustrationsplanen visar vad man vill göra till skillnad från en planritning som visar hur man ska göra. Vissa inspirationsbilder kan även användas tillsammans med illustrationsplanen för att illustrera vad man vill uppnå i anläggandet. Funktioner kan vara gångar, sittplatser eller parkering.

Illustrationsplanen ska förmedla en känsla över hur gestaltningen ska bli. Det är på illustrationsplanen man översiktligt kan se att alla idéer och önskemål finns med i planen för anläggandet.

Illustrationsplan promenadenpng

Illustrationsplanen är i färg och symboler för olika typer av träd och buskar används och förklaras på ritningen. Både befintliga träd och eller buskar som ska sparas finns med tillsammans med nya som föreslås.

1087 illustrationsplan med texter 2PNG

Illustrationsplanen kan även kompletteras med bilder från 3D vyer om de finns med för att ge en ännu bättre känsla för hur olika delar är tänkta att realiseras.

Illustrationsplanen är ett viktigt underlag när man vill diskutera med anläggare för att få en förståelse för vad man vill uppnå. Men det är inte en detaljerad beskrivning hur man ska anlägga. Hur man ska anlägga anges i en Planritning. Vill du läsa mer om planritning läs här.

Vill du ha hjälp med en illustrationsplan för att ta ett helhetsgrepp på hur din trädgård kan anläggas så kontaktar du oss.