Floriaden – världsutställning med inspiration för utemiljöer och trädgårdsplanering

mini_IMG_20220512_110428JPG60 hektar av trädgårdsinnovationer för sjunde gången

Floriade 2022 är den sjunde världsutställningen i Nederländerna. Den första hölls i Rotterdam 1960 och den hålls vart 10:de år. Floriaden koordineras av Dutch Horticultural Council, NTR, Nederlandse Tuinbouwraad och i år även Almere kommun i provinsen Flevoland samt den nederländska regeringen. I år är den som sagt i Almere på Flevoland som är Nederländernas ”nyaste” landområde – för bara 30 år sedan var detta en del av innanhavet Zuiderzee.

På utställningen finns paviljonger från ett 30-tal länder och innovationer samt ett slags kunskapsbibliotek. Det innebär att man på samma utställning får trädgårdsinspiration från både Asien, Afrika och Europa.

mini_IMG_20220512_173223JPG

Högaktuellt tema – hållbar utemiljö i städerna

Syftet är att hitta innovationer och lösningar för hållbara och trivsamma städer. Årets tema är ”Growing green cities”. Man vill ge fokus på hur städer kan bli mer gröna – genom fler träd och växter som klarar den krävande stadsmiljön. I syfte i att dels göra det mer trivsamt och ”grönt” i städer, dels för att förbättra mikroklimatet i stadsmiljön genom temperaturutjämningar och hantera vatten på olika sätt. Med detta får man också en mer hälsosam miljö i städerna med renare luft och genom kontakten med jord och vatten mår vi människor bättre både fysiskt och psykiskt.

Ett annat fokus inom detta är hur man kan planera utemiljön i städerna för att producera mat. Man menar att detta inte bara ska göras utanför städerna utan det finns möjligheter till ett hållbart lantbruk – agriculture – inom städernas gränser.  

Man vill också hitta lösningar för alternativa energikällor. Detta blir mer och mer viktigt i takt med att allt fler människor ska bo i städerna och resursbehovet ökar.

Floriaden invigdes i april av kung Willem Alexander och är öppen till oktober.

mini_IMG_20220512_105516JPG

Fem stora områden med trädgårdsinspiration och odlingskunskap

Utställningen på Floriade 2022 är indelad i 5 olika områden – Eco District, Hortus Avenue, Urban District, Green Island och Utopia Island. Man hittar arboretum med information kring trädens nytta i staden, hur man kan återanvända byggmaterial för att skapa utemiljöer och hur man kan gynna biologisk mångfald.

mini_IMG_20220512_134920JPG

I några inlägg framöver ska jag försöka ge en bild av Floriadens olika områden. Helt klart är att jag tagit med mig mycket inspiration och kunskap som kommer till nytta i mina framtida projekt. Vill du veta hur du kan öka biologisk mångfald och få förslag på hur man kan återanvända byggmaterial på ett kreativt sätt så kontakta oss för att boka trädgårdsrådgivning för att få hjälp med det!