Floriaden - Utopia island inspiration till att återställa ekosystem

På Utopia Island hittar man utställning kring oöverträffad mångfald. En slingrande upptäcktsfärd där du lär dig kring ditt förhållande till naturen.

Xavier San Giorgi visar med sitt samhälle hur rik en ekosystemåterhämtning kan vara. Nyckeln för att uppnå det är att ha ett jordbruk där man blandar träd, buskar och perenner.

Agroforestry trädgårdsplanering för matproduktion på hållbart vis 

Hela det nordvästra hörnet handlar om Agroforestry- en form av permakultur eller skogsträdgård. Det är hit du ska gå för att få inspiration kring hur man kan odla mer hållbart genom att på en och samma yta kombinera träd, buskar och perenner samtidigt som man sår eller planterar köksväxter. Tanken är att det ska ge ett mer hållbart jordbruk och minska behovet av bekämpningsmedel. Olika växter på samma yta utarmar inte jorden på samma sätt. Olika växter attraherar olika insekter och de som lever på insekterna vilket ska minska skador på de grödor man odlar. I ett antal olika odlingsblock får man konkreta tips på vilka växter som planterats. Utställningen vill visa på inspiration och alternativa och mer hållbara sätt att odla sin mat.
mini_IMG_20220512_114226JPG
mini_IMG_20220512_114236JPG

Runt agroforestry utställningen kan man går en stig som är en utställning fokuserad på daggmaskar – the worm experience. Vet du vad som döljer sig under jordytan? Vad har daggmasken för betydelse i den jord du har och hur och vad lever daggmaskar av. Will Beckers har gjort en utställning som ska ge maskperspektivet på ekosystemet.

mini_IMG_20220512_112451JPG

mini_IMG_20220512_112509JPG

Food forest - matskogen skapa utemiljö genom att lära känna träden

Genom att följa den slingrande stigen genom Voedselbos – food forest – matskogen är tanken att man ska läsa sig läsa träd, besöka kompostteater eller bli en del av jordens näringsnät vid masktvätten. Allt för att du själv ska bli redo att återställa ekosystemen runt dig.

mini_IMG_20220512_115448JPG

Skapa trädgårdar som även vid förfall ger ekonomiska värden

Förutom agroforestry och matskog så finns det också en skolgård på Utopia Island. Den är skapad utifrån att naturen är full av universella mönster som spiraler, fraktaler, vaxkakor och cirklar. Dessa former är vackra att titta på. Skolgården på Utopia Islan är inspirerad av flödesmönstret.

Den ekologiska branschorganisationen Wilde Weelde har designat en spiralformad trädgård som ska symbolisera naturens perfektion. Trädgården har en stadsmur byggd av trädstammar som löper längs kanten. Med stora fönster av betongelement som möjliggör att man kan titta ut. Tanken är att denna faunavägg ska bli full av liv genom fågelbon och skydd för andra djur. Klätterväxter och väggblommor ska göra den grön. 

mini_IMG_20220512_120405JPG Via spiralen går du längs en frodig kant av växter, en förhöjd ”matbank” och en självrenande flodstrand. Du kommer till centrum, vid källan till all natur i denna trädgård. Ett vattenhål fyllt av liv. Doppa gärna tårna i vattnet och känn dig ensam med denna gröna urbana oas. Matbankens ramar och ”golvet” består av återanvända betongstenar som använts under 1960-1970-talet – 4800 återanvända betongplattor. Wilde Weelde är trädgårdsmästare, odlare, designers, arborister, konsulter och leverantörer som arbetar med en naturlig miljö, särskilt i staden. Efter floriaden är tanken att denna plats ska kunna falla i en vacker, igenvuxen ruin. En ekokatedral i landskapet, befolkad av naturen. Tiden som går gör denna plats rikare och rikare. Frågan är om du kommer åka tillbaka för att se detta om ett par år?
mini_IMG_20220512_121031JPG

mini_IMG_20220512_121207JPG mini_IMG_20220512_121246JPG 

Det finns utställning på temat ”Från jord till bord” för mat och då framför allt grönsaker. Det första man möter om man kommer till ön via linbanan är köksträdgård och grönsaksodling.

mini_IMG_20220512_111316JPG

Så hur kan du på bästa sätt skapa ett hållbart ekosystem runt dig och din utemiljö? Vill du ha hjälp med detta så kontakta oss för att få idéer eller förslag.