Floriaden - Green island innovationer inom olika områden för att främja hållbarhet i utemiljön

Det finns många olika utställningar på Green Island. Treeport Zunderts tema är ”Jorden som lösning”. Zundert är den region där konstnären och målaren Vincent van Gogh kom från men också ett område i Nederländerna där det finns mycket träd och trädplantskolor. Detta har i en av utställningspaviljongerna kombinerats - där man visar ovan jord hur rörkonstruktioner– som man normalt bara kan hitta under jord kan man lagra värme i jorden - gjord i installationer som är inspirerade av van Goghs mest kända verk.

mini_IMG_20220512_133758JPG

Inspirerande och vackra golv av återbrukade material i trädgården och utemiljön

På flera ställen får man också inspiration på hur trädgårdens golv kan göras vackra och hållbara genom att våga blanda material mer – och låta olika material mötas i utemiljön. Man mjukar också upp ytor med betongsten eller betongplattor genom att integrera marktäckare. Varför inte göra parkeringen för bilen delvis grön?

mini_IMG_20220512_140923JPG

Koers har en utställning där man vill visa hur man kan göra hårdgjorda ytor mer naturvänliga och hållbara genom återvunna material i 0/8 fraktion. Det möjliggöra stenmjölslika gångar som är CO2-neutrala och självläkande. Genom att de dessutom är genomsläppliga för vatten får träd och växter utmed gångar och stigar med det här materialet tillgång till vattnet när det regnar.

mini_IMG_20220512_135145JPG

Trädgårdsplanering i anslutning till vatten

I trädplantskolan Ebben & VIC Landskaps paviljong är vattenrikt landskap i fokus. I Nederländerna är det nära till vatten oavsett var du bor om det inte är havet så är det diken eller kanaler. Här vill de visa hur vatten kan vara en intressant och lekfull del av vår utemiljö. Det finns många fina bryggor och gångar i hållbara, naturliga eller återvunna material. 

mini_IMG_20220512_143356JPG 

Det var inspirerade att se hur de även låter träden få ta plats och låta sig omfamnas av bryggor och spångar. 

mini_IMG_20220512_143929JPG 

Riktigt rolig är den levande bron. En bro behöver inte alltid bestå av ”döda” material – här har de gjort en av levande träd.

mini_IMG_20220512_144021JPG

Trädgårdens rum med hjälp av portaler och uteplatser

Det finns också många fina exempel på hur ”vanliga” träd som avenbok kan spaljeras till portaler och gröna tak för att få en mer omfamnande trädgårdsdesign i spännande former.

mini_IMG_20220512_144432JPG

mini_IMG_20220512_143343JPG

Den stora trädgårdsrenoveringen är en mycket inspirerade och vacker paviljong där man kan få mycket inspiration till privata trädgårdar. Temat är ”Det gröna mötet” och De Grote Tuinverbouwing erbjuder en grön mötesplats för att möjliggöra möten mellan människor som lever mer och mer isolerade i storstäderna. Det finns exempel på flera fina uteplatser som man kan använda både i stadsparker och i privata trädgårdar.

mini_IMG_20220512_144856JPG

mini_IMG_20220512_144939JPG

Biologisk mångfald genom blomning i trädgården och parker

Även Lageschaars Perenner har en utställning där man kan hitta inspiration till park eller egen (stads)trädgård. Det är som en stor ”planteringsäng” där man kombinerat inhemska och vilda växter och vanliga arter så det påminner om en stor ängsplantering. Ett vildvuxet men ändå vackert sätt att skapa lång blomningstid, biologisk mångfald och samtidigt ha lång livslängd.

mini_IMG_20220512_142456JPG  

Vackra men enkla bänkar lockar till att slå sig ned och bara njuta en stund av alla färger, blommor och insekter som surrar runt.

mini_IMG_20220512_142325JPG

Gillar du sommarblommor finns det en jättelik plantering utformad som 2 stora blommor fyllda med färg och doft. Som att gå i en jättelik bukett.

Det finns även en paviljong helt ägnad åt rosor – men här var jag för tidigt på plats – de hade inte kommit i gång att blomma än och kanske hade de vunnit på att få sällskap av andra växter som är vackra innan rosorna tar över blomningen.

Trädgården som kontemplation och plats för reflektion

Trädgård, utemiljö och överhuvudtaget gröna miljöer är för många en form av kontemplation. Ett sätt att låta tankar få andrum och fokusera på något annat. På Green Island finns detta inte bara i den yttre miljön utan även i form av den Lilla Kyrkan – där man vill bjuda in till en stunds reflektion. En modern byggnad som kanske inte först ses som en kyrka – den roterar med solen för att fånga den maximala mängden energi. Man vill här bjuda in till andlinghet och hållbarhet och den energi du får när du fokuserar på Gud. Omgiven av vackra skulpturer blir det onekligen en plats där man vill slå sig ned och låta tankarna få en stunds paus från alla intryck.

mini_IMG_20220512_142002JPG

Trädens betydelse, plats och behov i trädgårdsplanering och urbana miljöer

Träden är i fokus på Green Island – det finns ett arboretum – träd på klump eller i krukor som en tillfällig installation. Stor del av ön är av parkkaraktär med många större träd. Det finns utställningar där man kan få se rotsystemet på träd. 

mini_IMG_20220512_140612JPG

Innovationer där man ska få signaler om när ett träd behöver vattnas. 
mini_IMG_20220512_144415JPG

För den som är intresserad finns också många alleér planterade utmed gatorna som går mellan de olika paviljongerna. Ofta är alleen planterad med en sorts träd men i olika former. Till exempel finns det en lönnalle med rödbladig skogslönn, vanlig skogslönn mfl. 

mini_IMG_20220512_134022JPG

Det är ett fantastiskt sätt att bli inspirerad och få se väldigt många olika sorters träd på en så pass liten yta. Sedan är ju såklart inte alla träd härdiga för vårt klimat, men väldigt många är det. Träd är viktiga i att påverka miljön i ett större perspektiv när det gäller temperaturutjämningar i urbana miljöer, värna om biologisk mångfald för fåglar och erbjuda skugga och gröna miljöer för människor. Traditionellt har man också varit förhållande ensidiga i vilka trädslag som används och det finns så mycket att välja på. Det som förvånade mig var att de även satt en alle med gudaträd, Ailanthus altissima som är klassad som invasiv främmande art enligt EU:s förordning 1143/2014. 

mini_IMG_20220512_140014JPG

Faktiskt hade det kanske varit bra att ta med någonstans på världsutställningen – utmaningen med invasiva främmande arter och vikten av att undvika dessa. Här kan du läsa lite om invasiva främmande växter.

På Green Islands sydöstra del finns utställning kring minihus och frågan som ställs är ”Hur mycket utrymme behöver du egentligen för att leva bekvämt?”. Inspirerade men när jag var där var inte alla husen öppna så man fick nöja sig med att kika in genom fönstren. Även en del av trädgårdarna runt omkring var inte helt färdigställda.

Jag fick mycket trädgårdsinspiration och kunskap på Green Island. Här finns både trädgårdsinnovationer och sätt att öka hållbarhet och biologisk mångfald samt återbruk. Vill du ha hjälp med inspiration för att göra din trädgård mer hållbar och samtidigt få en större biologisk mångfald så kontakta oss för hjälp.