Belysningsplan – din guide för att lysa upp din utemiljö

En belysningsplan ger förslag kring vad som ska ljussättas i en utemiljö eller trädgård för att uppnå både funktionell, trygg och stämningsfull utomhusbelysning. Du får hjälp med att se vad som är lämpligt att ljussätta.

Du får också förslag på vilka typer av armaturer som kan vara lämpliga. Armaturerna väljs utifrån vad miljön kräver i form av ljusstyrka och typ av belysning. Belysningsplanen kommer tillsammans med en materiallista där olika armaturer och framför allt vilka tekniska krav på armaturen som rekommenderas.


Belysnings och markplan askkerpng

Materiallistan och belysningsplanen är till hjälp för inköp och vid samråd med en elektriker för att få fram den el som behövs till olika platser runt om i trädgården eller utemiljön.

Belysningsplanen kan man göra för hela eller delar av en utemiljö eller trädgård. Oftast behöver el dras fram och därför kan det vara klokt att ta fram plan för belysning i samband med övrig anläggning i trädgården. Men en belysningsplan kan också göras för sig – utan att man gör något annat i trädgården. Vill du läsa mer om belysning se olika inlägg på bloggen. Vill du ha hjälp med trädgårdsbelysning och att ta fram en belysningsplan så kontakta oss.
Belysningsplan ekspng