Gräsklipp från gräsmattan

Gröngödsling återbruk för att gödsla trädgården

I ett par olika blogginlägg har jag skrivit om varför man behöver gödsla och förklarat olika stallgödsel. Här kommer information kring gröngödsling, som också är ett sätt att öka näringsinnehållet och den organiska aktiviteten i din växtbädd. Du kan också läsa inlägget om jordförbättring som förklarar nyttan med att ha en välmående jord med mycket organiskt material och mikroliv för att få hälsosamma och välmående växter. Gröngödsling kan göras på olika vis. Dels genom att göra näringsvatten olika växter ger olika effekt på det gödselvatten du gör. Dels kan du täckodla och täcka dina växtbäddar med gröna växtdelar som gräsklipp, ensilage eller löv. Ytterligare ett exempel är att så gröngödslingsgröda. Olika växter har nämligen en förmåga att fånga upp kväve ur luften och binda det i jorden.

Gröngödsling med hjälp av näringsvatten för dina växter

Brygga te kan säkert de flesta. Torkade eller färska örter får dra i varmt vatten och du får en god och ofta hälsobringande dryck. Du kan göra samma sak för dina växter och odlingar. Ett näringste eller gödselvatten att använda som gröngödsling. Det finns olika växter som lämpar sig utmärkt för att ge ett bra näringsvatten som till exempel nässlor, vallört eller åkerfräken. Faktiskt funkar även växter som generellt ses som ogräs, som till exempel tistel, vicker, mjölkört, revsmörblomma, groblad eller kvickrot. De kan i stället ses som en resurs.

Hur gör man näringsvatten?

Det är inte svårare än att du samlar ihop växtdelar och packar tätt i en hink eller tunna med lock. Slår på vatten och låter det stå och dra i en till två veckor. Ett riktmärke kan vara 1 till tio alltså 1 kg växtdelar till 10 kg (liter) vatten. Till skillnad från ört eller andra teer du brygger för att dricka – är inte doften på näringsbrygden lika angenämn. Det lukter helt enkelt skit när du lyfter på locket. Min erfarenhet är att nässlor luktar snäppet värre än vallört. Men det är en hårfin skillnad och spelar ju egentligen ingen roll. Det är en dunderkur för dina odlingar.

Nässlor för nässelvatten
Nässlor och åkerfräken för nässelvatten att använda som näringsvatten till växtbäddar och krukodling.

Näringsinnehåll i näringsvatten

Riksförbundet Svensk trädgård har gjort ett omfattande test och analys av olika näringsväxter och resultatet kan du läsa här odla-miljösmart_gödselvatten.pdf (svensktradgard.se) – kort kan man säga att det är ett bra gödselmedel. Det blir något starkare när det görs på försommaren jämfört med om växter på sensommaren används. Du kan sila bort växtdelarna för att inte förruttnelseprocessen ska fortgå om du inte använder det inom snar framtid. Men använd då växtdelarna som täckmaterial i din odling eller blanda i en kompost. Testet är gjort för nässlor, åkerfräken, vallört och ogräs var för sig. Men för enkelhetens skull kan du ju använda det som finns tillgängligt hos dig i en blandning. Åkerfräken ger minst kväve och nässlor mest. På sensommaren ger ogräsblandningen mer kväve än de övriga.

Hur gröngödslar jag med näringsvatten?

Tänk på att ju längre brygden står desto starkare blir den. Det betyder att du behöver späda ut den om den stått en längre tid. Det beror givetvis på förhållandet mellan växtdelar och mängden vatten du hällt på från början också. Vissa växter vill ju ha lite mer näring som till exempel kålväxter i grönsakslandet jämfört med perenna blommor eller potatisodling. Ett riktmärker kan vara att späda en del gödselvatten till tio delar vatten om brygden stått i två veckor och blivit ordentligt stark. Åkerfräken ger en mörkare lösning än andra – så du kan inte helt gå på färgen. Det är i princip alltid bättre att gödsla svagt och ofta än mycket och sällan.

En fördel med näringsvatten är att det ger närings snabbt, vilket kan vara bra till växter där du ser tecken på näringsbrist.

Det är lätt att vattna ut och tar ingen plats i en växtbädd. Det kan vara värdefullt till krukodling, där det är svårt att få plats med stallgödsel eller gräsklipp. Vill du läsa mer om stallgödsel så läs det här blogginlägget.

Du kan också spara ditt näringsvatten över vintern i kärl som klarar att frysa. Näringsinnehållet kanske inte är lika optimalt året efter, men du har tillgång till det tidigt på säsongen. Innan nya växter har hunnit växa upp för att kunna göra en ny omgång med näringsvatten. Gröngödsling med näringsvatten kan vara bra när du till exempel ska väcka pelargoner till liv i mars och april och vill ge dem en dos näring för att komma igång.

Nässelvatten som står och drar likt en tebrygd
Nässelvatten som står och drar likt en tebrygd. Efter ca 2-3 veckor kan man sila bort växtdelarna om man vill. De går alldeles utmärkt att lägga som täckmaterial i en växtbädd.

Gräsklipp eller andra gröna täckmaterial i dina växtbäddar

Färskt gräsklipp från äng
Färskt gräsklipp från en nyslagen äng eller åker. Gräset är ett utmärkt gödsel när det är grönt och förbättrar på sikt jordens struktur och mikroliv.

Att använda gräsklipp som en resurs i trädgården är inte bara ett miljövänligt tillvägagångssätt, det är också en smart strategi för att förbättra din växtbädd. Gräsklipp, som ofta anses vara avfall, har flera fördelar när det kommer till att gödsla och jordförbättra dina odlingar som gröngödsling.

Färskt gräsklipp som täckodling
Färskt gräsklipp som täckodling. Passar utmärkt till kål som gärna vill ha extra mycket näring.

Som alternativ till gräsklipp kan du även använda andra ”gröna” material som till exempel ensilage tång eller ogräsrens.

Ensilage är fermenterat gräs som används som foder åt hästar eller annan tamboskap. Oftast i vita stora plastbalar. Plasten finns där för att skydda fermenteringen. Fermenteringen påverkar delvis näringsämnenas biotillgänglighet. Det vill säga hur lätt näringsämnena löser sig i markvätskan, mikrobiell aktivitet – mikroorganismer som bryter ned grönmassan till näringsämnen samt näringsämenas kemiska form.

Tång liksom gräsklipp innehåller kväve, fosfor och kalium. Det innehåller även mikronäringsämnen och spårämnen som järn, zink, mangan och koppar. Dessutom tillför tång kalcium och magnesium till jorden vilka bidrar till en balanserad jordstruktur.

Ogräsrens är möjligt att använda förutsatt att rötterna får torka till innan de används och att de inte utvecklat frön. Var dock försiktig med aggressiva rotogräs som åkervinda, kirskål och parksallat.

Ogräs som gröngödsling
Ogräs som gröngödsling kan fungera om de får torka ordentligt. Ett sätt kan vara att skaka ur så mycket jord som möjligt ur rötterna och sedan lägga dem ovanpå ett täcklager av gräsklipp. Då torkar rötterna och växten dör. Genom att den ligger väl synlig är det lättare att se att den inte slår rot och överlever.

Höstlöv en brun gröngödsling som täckmaterial

Det går givetvis att använda vissna höstlöv som täckning i sina odlingsbäddar också. Det finns dock en avgörande skillnad mellan ”gröna” täckmaterial som gräsklipp, färsk tång eller ogräsrens och det är kväveinnehållet. Det finns en högre halt av kväve i gröna material. I vissna löv är kväveinnehållet betydligt lägre. Men det tillför ändå marken de tre större näringsämnena som kväve, fosfor och kalium fast i lägre doser än till exempel gräsklipp. Höstlöv bidrar också till en högre mullhalt och högre andel organiskt material vilket i de allra flesta fall ger en långsiktig positiv effekt på en växtbädd.

Vissa höstlöv kan dessutom bidra till att sänka pH värdet, som till exempel eklöv. Om du tycker att komposteringstakten är för långsam för vissa löv som ek eller bok – kan de hackas elelr malas i en lövsug först. Det går också att låta en gräsklippare hacka sönder dem lite. Om de hackas först ligger de kvar bättre i bädden också. Alternativt kan de läggas i en svart sopsäck som packas tätt, fukta innehållet och ställ säcken där solen kommer åt att värma den. Då påbörjas en kompostering i säcken och med värme går det snabbare än om de ligger utspridda i en växtbädd. Låt säcken stå ljust över hösten och vintern och använd det som täckmaterial efterföljande växtsäsong.

Fördelar med gräsklipp eller annan grönmassa som täckmaterial i en växtbädd

1. Naturlig Gödsel

Gräsklipp är en utmärkt naturlig gödsel som innehåller en balanserad blandning av kväve, fosfor och kalium, tre av de viktigaste näringsämnena för växter. Genom att använda gräsklipp som gödsel kan du tillföra dessa näringsämnen till din växtbädd på ett hållbart sätt, vilket minskar behovet av kemiska gödningsmedel. När gräsklippet bryts ner av mikroorganismer i marken frigörs näringsämnena gradvis och gödslar dina växter över tid. Gräsklipp kan dessutom innehålla spårämnen och mikronäringsämnen som är viktiga för växternas hälsa, men deras koncentrationer är vanligtvis lägre än de större näringsämnena.

2. Organiskt Material

Gräsklipp innehåller en betydande mängd organiskt material, vilket är värdefullt för att förbättra markens struktur och vattenhållande förmåga. När gräsklippet bryts ner i marken ökar det markens förmåga att behålla fukt och förhindrar erosion. Detta är särskilt viktigt i områden med sandig eller lerig jord, där organiskt material kan göra underverk för markens kvalitet. I det här blogginlägget kan du läsa mer om jordens betydelse och hur mikroorganismer påverkar strukturen och gynnar växterna.

Mängder med gräsklipp från nyslagen åker.
Har man tur kan man få hämta nyslaget gräs från en åker. Då blir det lätt att vara generös med täcklager i växtbäddarna.

3. Minskning av Avfall

Genom att använda gräsklipp, ensilage eller ogräsrens, i dina odlingar minskar du mängden trädgårdsavfall som skickas till deponi eller kompostering. Detta är inte bara bra för miljön genom att minska avfallshanteringens påverkan, utan det sparar också tid och arbete som skulle kunna användas för att köpa eller tillverka andra gödningsmedel. En ensilagebal där plasten är trasig blir snabbt otjänlig som djurföda, men fungerar utmärkt som täckmaterial.

4. Kostnadseffektivt

Gräsklipp är en kostnadseffektiv gödselkälla eftersom det oftast är gratis för de som redan klipper sin gräsmatta. Detta gör det till ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till kommersiella gödningsprodukter som kan vara dyra.

5. Minskar behovet av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel

Genom att tillföra organiskt material och näringsämnen till din mark med gräsklipp hjälper du till att skapa ett hälsosamt och balanserat ekosystem i din trädgård. Detta kan minska behovet av kemiska bekämpningsmedel eftersom friska växter är mindre mottagliga för skadedjur och sjukdomar. Dessutom kan du minska användningen av konstgödsel, vilket minskar risken för övergödning och negativa miljöeffekter. Gröngödsling är ett mer hållbart alternativ. Vill du läsa om andra gödslingsmedel som stallgödsel så finns det ett blogginlägg här.

Så gröngödslingsgröda

Gröngödsling är en hållbar och miljövänlig metod för att förbättra markens hälsa och näringsinnehåll. Det är också ett sätt att förbättra marken och genom växterna fixera kvävet i marken. En viktig del av gröngödsling är att välja och så lämpliga gröngödslingsgrödor. Genom att så gröngödslingsgröda hindrar du också ogräs från att etablera sig på en yta som inte används. Här kommer steg-för-steg hur du kan så gröngödslingsgrödor och dra nytta av deras fördelar för din trädgård eller odling.

Steg 1: Planera och Förbered Marken

Innan du börjar så gröngödslingsgrödor är det viktigt att planera och förbereda marken ordentligt. Här är några viktiga steg att följa:

Jordtestning: Börja med att utföra en jordtest för att bestämma markens näringsinnehåll och pH-värde. Detta kommer att hjälpa dig att välja rätt gröngödslingsgröda som kan förbättra marken på bästa sätt. Om du inte har möjlighet att testa din jord så kan vissa växter ge indikation på näringsinnehåll och pH värde – det kan du läsa om här.

Rensa marken: Ta bort ogräs och eventuella gamla grödor från området där du planerar att så gröngödslingsgrödor. Detta förhindrar konkurrens om resurser och ger gröngödslingsgrödan en bättre start.

Markberedning: Kratta, Plöj eller harva marken för att skapa en lämplig såbädd. Du kan också tillsätta organiskt material som kompost för att förbättra markstrukturen och näringsinnehållet.

Steg 2: Välj Rätt Gröngödslingsgröda för gröngödsling

Valet av gröngödslingsgröda beror på dina specifika behov och jordens egenskaper. Här är några vanliga gröngödslingsgrödor och deras fördelar:

Rödklöver och vitklöver är utmärkta kvävefixerare som förbättrar markens näringsinnehåll. De binder kväve från luften i marken och ökar på så sätt kvävenivån effektivt.

Ärtor är en snabbväxande gröda som ökar kvävehalten i marken och förbättrar dess struktur.

Råg är en kalltålig gröngödslingsgröda som är bra för att förhindra erosion och öka organiskt material i marken. Har inte lika effektiv kvävefixering som ärtor.

Senap är effektivt för att kontrollera skadedjur och ogräs samtidigt som det förbättrar markens hälsa.

Honungsfacelia är attraktiv för bin och andra pollinatörer. Den växer snabbt och täcker marken effektivt. Den har också ett djupt rotsystem som hjälper till att bryta upp kompakterad jord och ökar markens luftighet.

Steg 3: Så Gröngödslingsgrödan

När du har valt rätt gröngödslingsgröda är det dags att så den. Här är några allmänna riktlinjer:

Tidpunkten är viktig: Följ den rekommenderade såtiden för den valda gröngödslingsgrödan. Det kan variera beroende på klimat och region.

Sådens täthet: Så gröngödslingsgrödan jämnt över det förberedda området. Använd en såmaskin eller så för hand enligt anvisningarna på fröförpackningen.

Vattna och täck: Vattna marken väl efter sådden för att främja fröets grodd. Täck sedan området med ett tunt lager kompost eller halm för att behålla fukt och minimera ogräs.

Steg 4: Skötsel och Eftervård

Under växtsäsongen är det viktigt att övervaka gröngödslingsgrödan och följa riktlinjerna för skötsel. Eftervården kan innebära att klippa grödan när den är fullvuxen och använda den som täckmaterial eller kompost i din trädgård. Efter gröngödslingsperioden kan du plöja eller bearbeta grödan i jorden för att dra nytta av dess näringsinnehåll. Gröngödsling genom att så gröda förbättrar både jordstrukturen och tillför kväve till marken.

Slutsatser kring gröngödsling och vad det ger för fördelar

Näringsvatten som gröngödsling

Ett fiffigt sätt att omvandla ”ogräs” som nässlor, åkerfräken eller vallört till en resurs. Genom att göra en näringslösning är det lätt att använda i krukodlingar och växtbäddar där det av olika anledningar blir svårt att tillföra organiskt material. Du kan också ha det tillgängligt under hela säsongen och spara det över vintern. Enkelt att dosera och använda det där det snabbt behövs en extra boost till växterna.

Slutsats kring att använda gräsklipp

Att använda gräsklipp som gödsel och jordförbättring är en win-win-strategi för både din trädgård och miljön. Det är ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att förbättra markens hälsa och öka din odlings framgång. Så nästa gång du klipper gräsmattan, tänk på att du kan använda gräsklippet till nytta för din trädgård i stället för att kasta det bort.

Slutsatser kring att så gröngödslingsgröda

Att så gröngödslingsgröda är en fördelaktig praktik för alla trädgårdsmästare och odlare. Genom att följa dessa steg kan du förbättra markens hälsa, öka avkastningen av dina grödor och minska behovet av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det är en hållbar lösning som gynnar både din trädgård och miljön.

Vill du veta mer eller har frågor så kontakta oss gärna så berättar vi mer kring hur du får en fin jord och bra odlingsresultat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *