Krukplantering taklök suckulent

Trädgårdsdesigna med krukor i stort och smått

Att trädgårdsdesigna med krukor är en mångsidig och tillgänglig metod som passar de flesta trädgårdsentusiaster. Oavsett om du har tillgång till en stor trädgård, en balkong där du vill odla i krukor, eller en ödslig uteplats som behöver livas upp, kan krukodling vara det perfekta alternativet. Förutom att vara enkelt och överskådligt, erbjuder krukor även möjligheten att skapa vackra trädgårdsdesigner. Här är några nyckelfaktorer att tänka på för att få ut det mesta av din krukodling.

Krukans storlek- påverkar design såväl som skötsel

Ett viktigt tips vid trädgårdsdesigna med krukor är att satsa på större krukor än vad du kanske först tror. Alltför ofta ser man små krukor som kräver mer skötsel. Om du inte väljer att använda kaktusar eller sedumväxter i dina krukor, kommer mindre krukor behöva mer frekvent bevattning och näringstillförsel. Kom ihåg att växtens storlek ovan jord vanligtvis speglas av ett lika stort rotsystem under jorden. Om du till exempel har en pelargon som är 40 cm hög och bred, kommer den att behöva en betydligt större kruka än en som bara är 12 cm hög. Även om pelargoner är relativt tåliga mot uttorkning, är det viktigt att ge dem tillräckligt med utrymme för att trivas.

Pelergoner i kruka utanför hotell i Paris
Pelergoner i kruka utanför hotell i Paris. Som en färgglad rabatt strax intill entrédörren och utanför ett fönster. Förhållandevis liten kruka behöver vattnas ofta.

Krukan ska alltid ha dräneringshål. Krukor som inte står på fat kan få sina dräneringshål ett par cm upp på krukans kant. Då får krukan möjlighet till ett litet vattenmagasin i botten och vattnet rinner inte rakt igenom vid vattning. Har krukan redan dräneringshål i botten är det bra att använda ett fat för överskottsvatten. Du kan till och med vattna på fatet och låta växten suga upp vatten från fatet.

Tänk också på att lämna de två översta centimetrarna i krukan utan jord för att underlätta bevattningen. Om du inte har generösa fat som kan rymma vatten, kan detta vara svårt att uppnå. Placera istället krukan på ett fat eller använd små distanser för att undvika fukt och mögelfläckar på underlaget.

Trädgårdsdesign med krukor välj växter utifrån plats och härdighet

Att odla växter i kruka kan vara mer utmanande jämfört med växter i rabatter eller på friland. Därför är det viktigt att välja växter som är något mer härdiga än klimatzonen där du befinner dig. För att bestämma din klimatzon kan du använda Riksförbundet Svensk Trädgårds digitala zonkarta. Till exempel, om du odlar i zon 3 bör dina krukväxter vara härdiga i zon 4. Självklart kan du välja vilka växter du vill odla, men om du väljer mer känsliga växter kan det kräva extra ansträngningar för vinterförvaring.

Olivträd, citrus och lager är alla medelhavsväxter som kräver övervintring på frostfritt ställe med någon form av tilläggsbelysning i relation till temperatur. Men det kan vi ta upp i ett annat blogginlägg.

Perenner har lite annan härdighet än zonindelning. De har en övervintringsbokstav som anger vad den har för förutsättningar. Läs mer om övervintringskoder för perenner här. Koden ger också en anvisning kring vattning. De som har en asterisk * vill ha väldränerade förutsättningar – de tål oftast torka bättre. De som inte har en asterisk bör få förutsättningar i sina krukor för att hålla fukt lite bättre. Välj perenner som har härdighet A eller möjligtvis B om du bor i gynnsamma delar av landet.

Ska en utomhuskruka med växter isoleras?

Det finns en del olika åsikter kring om en kruka eventuellt ska fodras med någon form av isolering. Ibland kan man läsa om förslag med till exempel liggunderlag på insidan av krukan för att isolera den. Om du isolerar krukan på insidan, betyder det att jordklumpen även blir isolerad på vårvintern och tinar långsammare. Det innebär att växten ovan jord väcks till liv av sol och stigande temperatur före jorden och rötterna tinar upp. Det är viktigt att jorden tinar och värms upp för att rötterna ska få vatten och syre.

Om du väljer växter som är känsligare när du trädgårdsdesignar med krukor, som är något mindre härdiga, kan det vara en fördel att isolera krukan. Men isolera i så fall på utsidan. Det möjliggör att du kan ta bort isoleringen och se till att jorden i krukan tinar för att rötterna ska kunna få vatten och syre i krukans jord. Det kanske inte är lika estetiskt snyggt att ha isolering på utsidan av krukan men det är bättre för växten.

Vilken jord ska växter i kruka ha?

Marknaden översvämmas av olika jordtyper. Det finns nästan en jordsort för varje växttyp. Det är lätt att bli villrådig. För att göra det enkelt behöver jorden förse växten med näring, luft och vatten. Den bör också förankra växten. Näring kan du tillsätta genom olika typer av gödselpreparat. Läs gärna det här blogginlägget som ger en grundkurs i gödsling av växtbädd. Viktigt att tänka på är att pH värdet i jorden påverkar växtens förmåga att tillgodose sig näring oavsett gödselmedel. Vissa växter kräver ett lägre pH värde för att kunna ta upp vissa näringsämnen. Väljer du en växt till din kruka som är en surjordsväxt bör du tänka på det när du väljer jord eller väljer att blanda egen krukjord. Du kan använda kaffesump, barr eller barrträdsbark som generellt sänker pH värdet om du har surjordsväxter.

Olika gödselmedel
Exempel på gödselmedel du kan använda för att tillföra näring till krukodling eller annan typ av odling i din trädgård eller utemiljö.

Vad behöver en växt i kruka?

Luft och vatten är de två mest utmanande komponenterna i en kruka. Jorden i en kruka pendlar mellan att vara helt blöt vid vattning eller långvarigt regn – då blir det syrebrist i jorden. Eller så har du perioder av sol och torka och kanske inte har möjlighet att vattna dina krukor – då blir det vattenbrist i jorden. För att undvika syrebrist är ett klassiskt trick att lägga ett dränerade lager i krukans botten med leca kulor. De dränerar effektivt, men de håller inte kvar någon fukt. Det här fungerar bra om du ständigt vattnar dina krukor.

Om du istället för att lägga ett dränerande lager i botten av krukan, blandar i pimpsten i din jordblandning, så möjliggör det både dränering och fuktreserv. Pimpsten är ett vulkaniskt material som både kan hålla fukt och syre. Genom att blanda det i din jord så kan pimpstenen absorbera överskott av vatten vid vattning av krukan och ändå förse rötterna med luft. När krukan börjar torka ut hittar rötterna fukt i pimpstenen. Pimpsten finns numera i flera fabrikat och fraktioner. Du kan blanda i så mycket som uppåt 20-30 volymprocent i din jordblandning.

Du vill att din krukodling ska stå stadigt

Så var det det här med att förankra växten. Se till att växtens rotklump med marginal får plats i krukan och täcks av jord både över, runt om och under. Det gör att rotsystemet kan fästa i krukans jordblandning. Krukans storlek och vikt bör också kunna hålla växten. Det betyder att om du har ett träd på stam med en krona som kan fånga vind bör du ha en tyngre kruka. Alternativt lägga i tyngder i krukan för att den inte ska blåsa omkull. Tyngder kan vara någon stor sten i botten av krukan. Om du använder sten som tyngd behöver krukan ha ännu större volym för att det inte ska bli för lite jord för växten.

Träd i kruka utanför Saint Lazare stationen i Paris
Träd i kruka utanför Saint Lazare stationen i Paris. Stort träd och stor kruka. Stor kruka och rejäl tyngd som hindrar krukan från att blåsa omkull eller för all del ”vandra iväg till annat ställe”.

Måste man köpa en specialjord för att trädgårdsdesigna med krukor?

Ett tips kan vara att du blandar din egen krukjord. Eller substrat för krukodling. För att göra det utgå från valfri planteringsjord. Välj om du vill använda torvbaserad planteringsjord eller kompostjord. Torvjorden är generellt sett lättare per volymenhet än kompostjorden. Torv är en ändlig resurs som vi ska vara rädda om, medan kompost är återvunnet växtmaterial. Tillsätt någon form av tillsatsmaterial som kan hålla fukt och dränera krukan som tex leca eller allra helst pimpsten. Fraktion 4-8 mm, grövre kan också fungera. Genom att tillsätta näringsladdat biokol ger du krukan en näringsdepå. Alternativt tillsätter du gödsel eller näring i samband med vattning. Det kan också vara en fördel att tillsätta finaste fraktionen av stenmjöl eller baralith som är ett mjöl av vulkaniskt stenmjöl. Stenmjöl eller baralith tillsätter mineraler till substratblandningen. Mineraler ger friskare och mer stabila plantor.

Tycker du det verkar svårt att blanda egen jord så köp bra jordblandning som är avsedd för krukodling och blanda i pimpsten. Typ C jord är en fackmässig benämning på jord- eller substratblandning avsedd för bjälklag. Den passar även för krukodling.

Olika substrat och jordtyper för krukodling
Olika substrat och jordtyper för krukodling eller bjälklagsplanteringar. Tilläggsmaterial som leca eller pimpsten. Olika planteringsjordar med eller utan torv. Mjöl för att tillföra mineraler.

Trädgårdsdesign med krukor – välj rätt placering

För att få en så hållbar och lättskött krukodling som möjligt – tänk på att placera krukorna utifrån växternas behov. Vissa växter vill ha mycket ljus och sol andra vill ha skugga. Har du ett skuggigt läge blir det både snyggare och lättare att sköta om du väljer växter som trivs i skuggigt läge.

Du kan med fördel använda flera krukor tillsammans för att bilda en flexibel rabatt. Du kan givetvis också plantera flera olika växter i samma kruka. Men det kräver dels att krukan är tillräckligt stor, dels att de växter du sätter tillsammans har liknande krav på fukt och solljus. Genom att trädgårdsdesigna med krukor där du bara har ett växtslag i krukan kan du enkelt flytta eller byta ut en kruka där växten inte trivs eller när den har blommat över.

Plantera växter i dina krukor med olika höjd och växtsätt. Trädgårdsdesigna med krukor kan bli extra snyggt om du kan kombinera ihop och placera krukor med växter i olika höjd. I krukor som placeras lite högre upp på avsatser eller stolpar kan det också vara snyggt med hängande växter som till exempel murgröna, silverarv eller varför inte rådhusvin. Vissa växter har ett mer upprätt växtsätt och andra ett mer rundat eller rent av brett växtsätt. Ett prydnadsgräs som tuvrör är mer upprättväxande än till exempel en bollthuja som blir klotformad.

För att det inte ska bli för rörigt eller spretigt kan du välja en sammanhållande länk. Det kan till exempel vara att du har samma färg på alla krukor, även om de har olika storlek eller form. Eller att växterna har en färgskala som hänger ihop.

Trädgårdsdesigna med krukor efter årstid

Trädgårdsdesigna med krukor går också bra att variera efter säsong. Traditionellt har man rivit ur och slängt växterna ur krukorna och planterat i nytt på våren och kanske på hösten. Men du kan istället välja att ha säsongsplanterade krukor som du byter ut. På vintern kan det vara snyggt att ha mindre barrträd i kruka, kanske med en ljusslinga i för att lysa upp när det är mörkt. På våren ställer du undan barrträden och tar fram krukor som har vårblommande lökar eller tidiga perenner. Välj ut några favoriter ur varje säsong som du tycker är snygga och satsa på att byta plats på krukorna utifrån årstid.

Träd i kruka Pinus sylvestris 'Moseri' med belysning
Träd i kruka Pinus sylvestris ’Moseri’ med belysning. Lika vacker dagtid i september som sen eftermiddag i november eller januari.

Genom att ha trogna träd, buskar och perenner i krukorna som återkommer år efter år får du en mer lättskött krukplantering och behöver inte plantera nytt varje år. Med säsongsväxter i krukorna kan du istället förnya genom att byta ut krukorna vid olika årstider.

Sommarblommor eller ettåriga växter i kruka är givetvis ett färgglatt inslag som kan användas som ett komplement till en stomme med krukor där du inte byter ut växterna. Precis som med perenna växter som står år efter år i en kruka så ska sommarblommor väljas utifrån krukans placering. Även bland ettåriga växter finns det sorter som kräver mer sol eller som vill ha skuggigt läge.

Sammanfattningsvis vid trädgårdsdesigna med krukor

Välj krukor som är avsedda för utomhusbruk och tål frost. Den bör också ha en väl tilltagen volym.

Säkerställ att krukan har dräneringshål och ställ den gärna på distanser för att inte ge underlaget märken.

Gör en substratblandning av jord, tillsatsmaterial som kan hålla fukt och syre. Tillsätt näring och mineraler till växterna.

Se till att krukan med substratblandning är tillräckligt tung för växten du valt så den inte riskerar att blåsa omkull om du sätter ett högre träd eller större buske.

Välj växter som är tåliga och klarar ett tuffare klimat än det du har. Trädgårdsdesigna med ett växtslag per kruka och sätt flera krukor tillsammans. Byt ut krukor vid olika årstider och välj växter som är snygga under lång tid. Sätt ettåriga växter i enstaka krukor för ett färgglatt utropstecken.

Genom att tänka på det här har du möjlighet att göra en trädgårdsdesign med krukor som är både kreativ, hållbar och långsiktig med betydligt lägre skötselbehov.

Nu kommer det roliga – att välja vilka växter du ska plantera i dina krukor. Men det tänkte jag ta i nästa blogginlägg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *