funktionsplan

Funktionell trädgårdsdesign

Med funktionell trädgårdsdesign utgår trädgårdsdesignern från de behov som de boende har. Många funktioner är samma oavsett vem som bor eller utnyttjar en utemiljö. Det ska finnas parkering, funktionella gångar, tydliga entréer och belysning. De allra flesta har dessutom behov av sophantering och avskärmningar eller insynsskydd.

Belysning i gång- och cykeltunnel Plantaget
Funktionell belysning i gång- och cykeltunnel Plantaget. Alingsås kommun i samarbete med Alingsås Energi och konstnären Florian Kynman

Olika behov för olika boenden

Det finns också funktioner som kan variera. Det kan variera utifrån vem som bor på platsen. Är det ett flerfamiljshus eller enfamiljshus? Det påverkar hur parkeringsytor, ytor för sopkärl och antalet uteplatser. Är det till exempel äldre som bor på platsen eller är det barnfamiljer? Funktionell trädgårdsdesign kan innebära att tillgänglighetsanpassa platsen. Det kan vara gångar som ska vara lätta att underhålla och snöröja och vara framkomliga för rullatorer eller barnvagnar. Vidare kan det finnas behov av en lekyta som är synlig inifrån huset. Hur kan man få till en sandlåda för husets barn men inte till grannskapets katter. Det kanske finns husdjur som behöver stängsel eller avgränsningar?

Vardagliga behov och funktioner

Använder de boende ved behöver man projektera in vedskjul eller kanske förråd för pellets. Fristående byggnader som attefallshus eller förråd, behöver till exempel gångar och kanske mindre sitt- eller uteplatser. Platser med mycket snö kräver planering i funktionell trädgårdsdesign. Finns det plats för snövallar? Är det nivåskillnader på tomten eller mellan tomt och fastigheter? Med det i åtanke kan trappor eller ramper vara nödvändiga. Det kan till exempel finnas önskemål om sittplats under tak för att möjliggöra utnyttjande året runt.

utomhusbelysning lounge
Stämningsfull belysning vid sittgrupp ger en uteplats som kan utnyttjas året runt.

Vill man torka tvätt utomhus eller ta ut mattor för att rengöra dem behöver det finnas plats för det.

Intressestyrda behov i funktionell trädgårdsdesign

På sätt och vis påverkar intresset för utemiljöns utseende och förväntan på leverans, vilka funktioner som ska finnas. Vill man exempelvis odla blommor kräver det sitt utrymme. Ska det finnas grönsaksodling och kompost? Finns det kanske ett behov av att bli självförsörjande på bär och frukt? Eftersträvar man en sittplats i sol eller skugga? Finns det intresse för biodling påverkar det både växtval och placering i funktionell trädgårdsdesign.

Det kan också vara fritidsintressen eller hobbies som påverkar vilka funktioner som ska styra utformningen av utemiljön. Det kan exempelvis vara behov av att spela boule eller skjuta mot ett fotbollsmål? Gräsmatta för att spela badminton eller ett trädäck för att placera ut solstolar. En stor plats för  möbler som möjliggör umgänge med vänner och familj.

Kanske står en plats för att stilla gunga i en hängstol i en skugga för att läsa bok överst på önskelistan?

Sammanfattningsvis kring funktionell trädgårdsdesign

Slutligen utgår funktionell trädgårdgårdsdesign från behov, önskemål och intressen. En duktig trädgårdsdesigner tar följdaktligen hänsyn till det vid en projektering. Funktionskraven kan ändras över tid så det kan vara klokt att tänka framåt. Med andra ord hur kommer behoven att se ut de närmsta 5, 10 eller 15 åren? Kan en sandlåda blir en framtida örtodling? Kan en gungställning utnyttjas för en hängstol eller hängmatta?

Vill du läsa mer kring trädgårdsprojektering så läs gärna det här blogginlägget som handlar om olika typer av ritningshandlingar. Grunden i dessa är alltid en funktionsanalys.

Vill du ta hjälp med att göra en funktionsanalys så kontakta oss så hjälper vi gärna till.

2 reaktioner på ”Funktionell trädgårdsdesign”

  1. Pingback: Trädgårdsrådgivning - Green Spaces

  2. Pingback: Trädgårdsrådgivning för att planera sin trädgård - Green Spaces

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *