Planteringsplan trädgårdsprojektering

Trädgårdsprojektering för att ta fram ritningar till trädgård och utemiljö

Ritningar är grunden för att bygga. Det gäller när man bygger hus och det gäller när man bygger trädgård eller utemiljö. Trädgårdsprojektering för att ta fram ritningar till trädgård och utemiljö innebär tydligare mål och bättre underlag för kostnadsberäkningar. Det finns olika typer av ritningshandlingar. Välj den typ av trädgårdsritning som passar dig.

Först kommer skiss och idéer för trädgårdsprojektering och att ta fram ritningshandlingar

När du inte alls vet vad du vill ha får du börja med en skiss. Skissen är ett grovt utkast för att få de viktigaste funktionerna på plats. Funktioner som parkering, uteplatser, sopkärl och så vidare. Skissen kan också innehålla ett förslag på tema för utemiljön. Vilken typ av trädgård eller utemiljö man vill ha. Vissa tycker bäst om blommigt och doftande. Andra vill ha minimalistiskt och få växter. Kanske vill du ha insynsskydd och känna dig omgärdad av växtlighet? Söker du skugga eller sol? Vill du ha inslag av vatten? Ju fler frågor du besvarar desto lättare är det att träffa rätt i en skiss.

Skiss trädgårdsprojektering
Skiss trädgårdsprojektering görs oftast i 2D men här är ett exempel på skiss i 3D.

Grundritning för att ta fram ritningar

Grundritning innebär att rita in det som finns givet först, för att sedan göra övriga handlingar. Först utgår man oftast från en befintlig ritning – det kan vara en kommunkarta eller utdrag från lantmäteriet. Nästa steg är att komplettera grundritningen, med de nya behoven och idéerna. Kommunkarta eller lantmäteriet kan sakna vissa byggnader eller träd. Då behöver de mätas in och kompletteras på grundritningen. Vid inmätning är marknivåerna viktiga. De anger höjder som lägger grunden för att beräkna kostnader och behov för terrasser eller murar. Det går inte att prissätta en mur om man inte vet hur hög den ska vara. Grundritning ingår som en del i trädgårdsprojektering för att ta fram ritningar till trädgård och utemiljö.

Underlag för inmätning vid grundritning
Underlag för inmätning vid grundritning. Byggnader och växter som exempelvis träd som inte finns med på befintliga underlag mäts in.

Olika typer av trädgårdsprojektering

Precis som vid husbygge använder man olika typer av ritningar för olika syften. Det kan bli svårt att överblicka om allt ligger i samma ritning. Vissa ritningar syftar till att förmedla en känsla och en överblick. De är mer beskrivande och övergripande. Ett exempel på övergripande ritningshandling är illustrationsplan. Den är inte gjord för att vara ett underlag för kalkyl och prissättning. Den är gjord för att förmedla en känsla och ge en överblick över trädgårdens alla funktioner och delar.

Det går givetvis att be en anläggare ta fram offert utifrån en illustrationsplan. Men det blir en grov och osäker uppskattning. Dessutom kräver illustrationsplanen att anläggaren gör antaganden för att kunna lämna pris.

Illustrationsplan vid trädgårdsprojektering
Illustrationsplan vid trädgårdsprojektering visar helheten över trädgård eller utemiljön. Anger känslan och vilka typer av växtslag.

Trädgårdsprojektering för att ta fram offert

Planteringsplan och växtlista

Vill du ha ritningshandlingar för att ta in priser och veta vad det kommer att kosta ska du beställa den typ av handling som motsvarar det du vill ta in pris på. Vill du plantera växter är det en planteringsplan med växtlista du behöver. På planteringsplanen finns instruktioner och ytor för växtbäddar. Den ger information om ytornas storlek och typ av anläggning. Träd i hårdgjorda ytor kan till exempel kräva skelettjord. Buskar och träd som ska växa i urnor, för att så ute året runt på en terrass kräver sin speciella jord. På planteringsplanen står instruktioner för anläggning av växtbädden. Exempelvis kräver vissa växter lägre pH värde. Planteringsplanens ytor ger underlag för att prissätta anläggning av växtbäddarna.

Planteringsplan trädgårdsprojektering
Planteringsplan trädgårdsprojektering ger uppgifter kring hur och vart växter ska planteras.

Växtlistan är en förteckning över växter som träd, buskar och perenner. Det framgår storlek – egentligen kvalitet – på växterna. Det är stor prisskillnad på ett träd som är 3-4 år gammalt jämfört med ungträd. Det är också prisskillnad på träd som har högstam respektive solitärkvalitet. På växtlistan står också antal per kvadratmeter, vilket styr hur många som ska köpas in. Därför är växtlistan ett viktigt komplement till planteringsplanen.

Växtlista vid trädgårdsprojektering
Växtlista vid trädgårdsprojektering. Komplement till planteringsplan för att ange växtsort, storlek och antal.

Markplan och materiallista

Beställ en markplan med materiallista om du vill ta in pris för att anlägga hårdgjorda ytor som trappor, gångar eller uteplatser. Den fungerar i princip likadant som en planteringsplan fast för hårdgjorda ytor i stället. Det framgår ytor och antal för att kunna lämna offert. Följaktligen är materiallistan ett viktigt komplement till markplanen. Markplan är den handling som ligger till grund för ansökan om marklov. Oftast kompletterad med marksektioner. Marklov kräver de flesta kommuner vid förändring av markhöjder som vid exempelvis terrassering eller murbyggnation.

Markplan vid trädgårdsprojektering
Markplan vid trädgårdsprojektering. Anger detaljer för hårdgjorda ytor som gångar, parkeringar, murar vid trädgårdsprojektering.

Beslysningsplan ljuset i mörkret

Vi lever i ett land där det är mörkt stora delar av året. Belysning är därför viktigt både funktionellt och estetiskt. Belysning ska ske energieffektivt och med hänsyn till biologisk mångfald. Funktionell belysning innebär att parkering, gångar, trappor och entréer är upplysta på ett bra sätt. Bra belysning lyser upp utan att blända de som rör sig i utemiljön. Det ska vara tänt när det behövs och släckt när det inte behövs. Detta för att inte störa nattaktiva insekter och djur. Därför är det viktigt att komplettera ljusarmaturer med bra styrning. Läs gärna mer om det i det här blogginlägget.

Belysningsplan vid trädgårdsprojektering
Belysningsplan vid trädgårdsprojektering visar behov av armaturer. Typ av armaturer och vart el behöver dras över tomten.

Estetisk ljussättning innebär att du belyser strategiska objekt för att ge trädgården en rumskänsla även när det är mörkt. Det kan betyda att man ljussätter uteplatser, större träd eller buskage. Det blir snyggt och något att titta ut på. Läs mer om det här.

Det här tar man med i en belysningsplan. Den är en viktig handling inte bara för en anläggare utan också för en elektriker. Materiallista till en belysningsplan visar förslag på armaturer och framför allt tekniska krav på en armatur. Exempelvis krav på färgåtergivning, ljusstyrka och spridningsvinkel. Vill du förstå mer kring dessa termer så läs blogginläggen under kategorin utomhusbelysning.

3D ritningar för att visa framtiden

Utemiljö och trädgård är till skillnad från ett hus ett levande projekt. Huset har sin färdiga storlek när det är färdigbyggt. Växter har sin färdiga storlek efter ett antal år. Träd kan ta mer än 10 år på sig att bli fullvuxna. Det är inte helt lätt att se detta framför sig. Då finns det möjlighet att simulera framtiden i 3D ritningar. Där kan framför allt träd och buskar visas i sin fulla storlek och du som kund får en bättre känsla för hur trädgården eller utemiljön kommer att bli i framtiden. Växternas storlek påverkar ju upplevelsen – hur och vart det blir sol eller skugga på tomten.

3D visualisering av uteplats
3D visualisering av uteplats. 3D är oslagbart för att visa rumskänsla vid trädgårdsprojektering.

Trädgårdsprojektering sammanfattning

Vilken typ av ritningshandling behöver du? Lämnar du rätt typ av ritning för att få en offert? Fundera på vad du vill använda de handlingar du beställer till. Ska de vara för att du ska landa i rätt typ av anläggning för din utemiljö? Då är skiss och illustrationsplan det du behöver. Kanske med en 3D skiss för att visualiser hur det blir i framtiden. Ska ritningarna vara underlag för offert? Då ska du istället beställa planteringsplan och eller markplan. Du kan läsa mer om olika typer av ritningar här.

Självklart berättar vi gärna mer och förklarar. Kontakta oss gärna.

1 reaktion på ”Trädgårdsprojektering för att ta fram ritningar till trädgård och utemiljö”

  1. Pingback: Funktionell trädgårdsdesign - Green Spaces

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *