Äpple och päron i snö

Tydliga underlag vid beställning, anläggning och skötsel av utemiljö

Fruktträd eller äppellund? Utan tydliga underlag lämnar du mycket osagt. Hur tydlig är du i din kommunikation med beställare eller entreprenör? Allt för ofta ser vi att det vi tar för givet, inte alls är givet för någon annan. Vad ser du för frukt på bilden – ser du äpple och päron? Ser du ett Ingrid Marie äpple eller Aroma jämte ett gråpäron eller Anjou päron? Tänker du på tre potentiella fruktträd eller ser du två äppelträd och ett päronträd?

Vad vill du ha i din utemiljö eller trädgård?

Vad blir konsekvensen om du inte är tydlig i att formulera vad du vill ha? Visst kan du få tre fruktträd. Men om det blir två äppelträd och ett päronträd är ju inte helt säkert, eller? Kanske får du två äppelträd och ett päronträd. Men pollinerar de två äppelsorterna varandra? Är päronträdet självpollinerande eller kommer det stå utan frukt? Får du två sjukdomsresistenta äppelsorter? Får du ett päronträd som ger frukt först om 10 år? Har du beställt skötsel för fruktträd? Finns det en beskärningsplan för träden? Blir det jättehöga fruktträd eller blir det låga träd som är lättare att sköta?

Pyrus officinalis päronträd
Pyrus officinalis päronträd – högväxande stam. Stort träd som kräver sitt utrymme. Fantastiskt på rätt plats.

Detta är exempel på frågor som du kan ställa kring mycket i en utemiljö. Vill du ha en gräsmatta för lek eller en blomsteräng för pollinerande insekter? Har du ett underlag som lämpar sig för en äng eller kommer det att växa ogräs i stället?

Tydliga underlag för att ange vilken skötsel utemiljön kräver?

Tydliga underlag både inför projektering och upphandling kräver även viss eftertanke kring skötseln efteråt. När jag arbetar med privata kunder är det viktigt att lyssna in vad kunden har för intresse. Vad har kunden för tid och engagemang för skötsel? Är inte kunden intresserad av att sköta en trädgård, får designförslaget utgå från det. Lika viktigt är det att förstå hur mycket pengar kunden är beredd att investera – både i anläggning och i skötsel.

Hur får du din beställare eller entreprenör att förstå dig?

För företagskunder är det här lika viktigt. Ibland möter jag av en förväntan hos beställaren att entreprenören ska förstå hur en utemiljö ska anläggas och skötas. Helt rimligt. Entreprenören förväntar sig att beställaren är medveten om att det som beställs hamnar inom en viss kostnadsram och inte minst en viss skötselinsats. Helt rimligt. Men ändå glappar det. Beställaren vågar inte alltid blotta en budget – misstänker entreprenören för att ta rubbet bara de vet vad som finns att investera. Entreprenören ifrågasätter inte om skötselinsatsen är rimlig, eftersom de inte vet vad kunden har för budget för skötsel.

Växtlista fruktträd
Växtlista fruktträd där både latinskt namn, svenskt namn, sortnamn och inköpskvalitet med typ av grundstam framgår.
planteringsplan
Planteringsplan som tydligt anger vart olika växter och träd ska planteras. Kan även kompletteras med krav på växtbädd och färdigställande skötsel.

Hur kan man ta fram tydliga underlag?

Det finns fantastiskt bra verktyg för att säkerställa bra eller i alla fall bättre underlag för att tydliggöra förväntningar. Det finns också verktyg för att tydliggöra skötseln efteråt. Genom att redan från början planera för skötsel kan planeringen bli smartare.

Verktygen kan bero på vilken entreprenadform som är aktuell för upphandlingen. Vid utförandeentreprenad utgår man oftast från allmänna bestämmelser och då tar man fram en teknisk beskrivning. En teknisk beskrivning talar om hur anläggandet ska ske. Ett bra referensverk för att skriva på ett tydligt och strukturerat vis finns i AMA anläggning.

AMA-anlaggning
AMA-anläggning finns både som fysiska böcker eller som onlinetjänst.

Om det i stället är en totalentreprenad gäller oftast allmänna bestämmelser för totalentreprenader. Ett viktigt dokument för att beskriva kan då vara en rambeskrivning. Men jag har sett exempel på rambeskrivningar som lämnar mycket till tolkning. Det kan vara bra. Dock kan det också vara en källa till missförstånd och frustration. Är rambeskrivningen fokuserad på funktion eller utförande? Är rambeskrivningen ett kalkylunderlag eller en målbeskrivning? Ska rambeskrivningen fokusera på funktion kan AMA Funktion vara ett bättre alternativ än AMA Anläggning.

Teknisk beskrivning färdigställande skötsel
Utdrag ur en Teknisk beskrivning med förtydligande krav för färdigställande skötsel.

Vilka dokument ger dig tydliga underlag?

Det är lätt att förlora sig i begrepp som teknisk beskrivning, materiallista, rambeskrivning och skötselplan. Det finns verktyg som nyckeltal för skötselinsatser eller olika referensverk som AMA anläggning. Kan du som beställare inte skillnad på dessa olika begrepp – läs på! Se till att vara en tydlig beställare. Även om du som beställare inte vill beskriva hur det ska anläggas kan du beskriva vilken funktion som ska uppnås. Vilket resultat du vill se. Som entreprenör våga ställa krav på bra och tydliga underlag. För att slippa missförstånd. För visst vill alla vara en bra leverantör med nöjda kunder?

Vi hjälper gärna till med att ta fram tydliga underlag för projektering. Vi kan också hjälpa till med att ta fram skötselplaner. Kontakta oss så kan vi se hur vi kan vara till bäst nytta för dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *